K.B. 13-12-1989: uitvoering art. 70 van de gecoördineerde wet, m.b.t. verstrekkingen inzake klinische biologie en nucleaire geneeeskunde in vitro, die in onderaanneming worden verricht voor in ziekenhuis opgenomen rechthebbenden

Résumé: Numac tekst: 1989911390 - p. 20669

Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artikelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Note: Historiek vanaf 20-12-2000

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 30-9-2005 ed. 2 - Wijzigende numac: 2005022811 - p. 42160

FR   NL  


Koninklijk besluit van 13 december 1989 tot uitvoering van artikel 70 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 met betrekking tot de verstrekkingen inzake klinische biologie en nucleaire geneeskunde in vitro, die in onderaanmeming worden verricht voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2     Art. 3     Art. 4     Art. 5     Art. 6     Art. 6bis     Art. 7

FR   NL