Publié le 31/03/1967
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 16 maart 1967 tot opdracht aan de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van zekere geneeskundige taken met het oog op de toepassing van de wets- en verordeningsbepalingen inzake sociale zekerheid en sociale voorzorg

Artikel 1.


Art. 2.
01/01/1964 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1964.

FR   NL   [Affichage pour impression]