Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 137quater.


Art. 137quinquies.
01/01/2003 De Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden en de gemeentebesturen zijn in hun onderlinge betrekkingen verplicht gebruik te maken van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen.

HOOFDSTUK XTER - MAXIMUMFACTUUR

Afdeling I - Definities

Art. 137sexies.

FR   NL   [Affichage pour impression]