Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 33.

[Verordening 16/11/2011 - B.S. 29/12/2011 éd.2 p.81055 Invoeging] § 3. [W]De in § 2 bedoelde bepaling is niet van toepassing op de onthaalmoeders bedoeld ...
      d'application à partir du 01/01/2012
      Note: Is van toepassing op de arbeidsongeschiktheden, de tijdvakken van moederschapsbescherming, de geboorteverloven, de vaderschapsverloven en de adoptieverloven die plaatsvinden vanaf deze datum.

[Verordening 16/11/2011 - B.S. 29/12/2011 éd.2 p.81055 Wijziging] § 4. <:W>De in § 2 bedoelde bepaling is niet van toepassing op de gerechtigde die, bij ...
      d'application à partir du 01/01/2012
      Note: Is van toepassing op de arbeidsongeschiktheden, de tijdvakken van moederschapsbescherming, de geboorteverloven, de vaderschapsverloven en de adoptieverloven die plaatsvinden vanaf deze datum.

[Verordening 18/11/2015 - B.S. 29/12/2015 p.79944 art.4 Opheffing] § 4. <:M>Opgeheven door: Verord. 18-11-15 - B.S. 29-12 - art. 4<:m>
      d'application à partir du 01/07/2015