Publié le 06/06/2019
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptieuitkering ten gunste van de zelfstandigen

Art. 6.


Art. 7.
01/07/2019 Het bedrag van de adoptie-uitkering bedraagt 349,77 EUR voor elke week van de periode beoogd in artikel 3.
01/02/2007 Dat bedrag is gekoppeld aan de spilindex 103,14 (basis 1996 = 100). Het bedrag van de adoptie-uitkering toegekend aan de gerechtigde is het bedrag zoals het is aangepast op de eerste dag van het hierboven beoogde tijdvak.
01/02/2007 De adoptie-uitkering wordt door de verzekeringsinstelling in één keer betaald uiterlijk één maand na de aanvangsdatum van die periode voor zover dat de voorwaarden vastgesteld in de artikelen 4, § 2, en 6 worden vervuld.

Art. 8.

FR   NL   [Affichage pour impression]