Wet 29-12-1990: sociale bepalingen

Résumé: Papier versie: Pagina UB/26-4

Note: Tekst bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 30-06-2001

FR   NL  


wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen

Table des Matières du document

Artikel 62.

FR   NL