Publiť le 12/06/2009
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 18 november 2005 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden waarin een tegemoetkoming kan worden toegekend voor de verstrekkingen omschreven in artikel 34, eerste lid, 13į van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994

Art. 4bis.


Art. 4ter.
01/08/2009 ß 1. De forfaitaire tegemoetkoming voor het multidisciplinaire overleg, zoals omschreven in artikel 3bis van het bovenvermeld koninklijk besluit van 14 mei 2003, mag maximaal vier keer per patiŽnt in de loop van het eerste jaar van tenlasteneming in het kader van het therapeutische project, maximaal drie keer per jaar in loop van de volgende periode en niet meer dan eenmaal per trimester worden aangerekend. Het jaar van tenalsteneming begint op de dag waarop de patiŽnt voor het eerste wordt ten laste genomen.
01/08/2009 In afwijking van het vorige lid kan een tweede overleg worden aangerekend in het eerste trimester van tenlasteneming van de patiŽnt voor zover dat een eerste overleg met alle partners van het project gevolgd werd door een tweede overleg met minstens drie partners in de loop van datzelfde trimester en beide niet op dezelfde dag plaatsvonden. In dat geval kan maximaal vijf keer per patiŽnt in de loop van het eerste jaar van tenlasteneming de tegemoetkoming worden aangerekend.
01/08/2009 Die tegemoetkoming mag worden aangerekend als:
01/08/2009 het overleg heeft plaatsgevonden en de documenten die omschreven worden in artikel 4bis, aan de geÔntegreerde dienst voor thuisverzorging zijn bezorgd;
01/08/2009 voor de patiŽnt minstens een overleg per trimester heeft plaatsgevonden in de loop van het eerste behandelingsjaar en minstens drie overlegvergaderingen per jaar in de loop van de volgende periode;
01/08/2009 alle partners van het therapeutische project bij dat overleg betrokken werden en minstens drie van hen daaraan effectief hebben deelgenomen;
01/08/2009 de geÔntegreerde dienst voor thuisverzorging officieel is aangewezen als administratief coŲrdinator in het raam van het therapeutische project.
16/11/2006 ß 2. De forfaitaire tegemoetkoming voor het multidisciplinaire overleg wordt door de geÔntegreerde dienst voor thuisverzorging maandelijks aangerekend aan de verzekeringsinstelling.
01/08/2009 ß 3. Een forfaitaire tegemoetkoming voor de registratie, zoals omschreven in artikel 3bis van het bovenvermeld koninklijk besluit van 14 mei 2003, wordt aangerekend door de geÔntegreerde dienst voor thuisverzorging. Dit mag maximaal vier keer per patiŽnt worden aangerekend in de loop van het eerste gehandelingsjaar en maximaal drie keer jaar in de loop van de volgende periode en niet meer dan eenmaal per trimester.
01/08/2009 In afwijking van het vorige lid kan een tweede overleg worden aangerekend in het eerste trimester van tenlasteneming van de patiŽnt voor zover dat een eerste overleg met alle partners van het project gevolgd werd door een tweede overleg met minstens drie partners in de loop van datzelfde trimester en beide niet op dezelfde dag plaatsvonden. In dat geval kan maximaal vijf keer per patiŽnt in de loop van het eerste jaar van tenlasteneming de tegemoetkoming worden aangerekend.
01/08/2009 Die forfaitaire tegemoetkoming mag worden aangerekend per multidisciplinair overleg, zoals hierboven bedoeld, als een multidisciplinair overleg heeft plaatsgevonden en als de documenten, omschreven in artikel 4bis, aan de geÔntegreerde dienst voor thuisverzorging zijn bezorgd. Die tegemoetkoming wordt elke maand door de geÔntegreerde dienst voor thuisverzorging aan de verzekeringsinstelling aangerekend.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]