K.B. 11-6-2011 tot uitvoering van artikel 154, zesde lid van de wet 14-7-1994

Résumé: Deze tekst werd laatst aangepast door: B.S. 10-1-2018

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 28-7-2011

FR   NL  


Koninklijk besluit van 11 juni 2011 tot uitvoering van artikel 154, zesde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.

FR   NL