Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 23.

[Verordening 15/10/2014 - B.S. 05/11/2014 p.84446 art.1 Invoeging] <:W>De bepalingen van het vijfde lid zijn niet van toepassing op de werknemers ...
      d'application ā partir du 01/10/2013

[Verordening 21/12/2016 - B.S. 18/01/2017 p.3009 art.2 Wijziging] De bepalingen van het vijfde lid zijn niet van toepassing op de werknemers bedoeld ...
      d'application ā partir du 30/12/2016