Publié le 02/06/2006
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 17 mei 2006 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de wetenschappelijke instelling van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid », die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

Art. 2.


Art. 3.
02/06/2006 Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

FR   NL   [Affichage pour impression]