Publié le 13/02/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 13 januari 2014 tot uitvoering van artikel 3, derde lid, van de wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging, wat betreft de apothekers

Artikel 1.


Art. 2.
01/01/2015 Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]