Publié le 02/06/1989
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 16 mei 1989 tot vaststelling van het model van verzekeringskaart inzake verplichte ziekte- en invaiditeitsverzekering en van de modaliteiten inzake het gebruik ervan

Art. 5.


Art. 6.
01/07/1989 In afwachting dat ook aan de personen ten laste van de gerechtigde een verzekeringskaart wordt afgeleverd, wordt een bescheid met de samenstelling van het gezin volgens het model in bijlage 2 opgemaakt. Het bescheid met de samenstelling van het gezin gaat samen met de verzekeringskaart en opent dus, op zichzelf alleen, geen recht op prestaties van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. De geldigheidsduur ervan is dezelfde als de geldigheidsduur vermeld op de verzekeringskaart.

Art. 7.

FR   NL   [Affichage pour impression]