Publié le 28/08/1986
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 augustus 1986 houdende algemeen reglement op de begroting en de boekhouding van de instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd bij de wet van 16 maart 1954

Art. 12.


Art. 13.
01/01/1997 Iedere boeking of budgettaire teboekstelling wordt door een boekhoudkundig document gestaafd, dat de juistheid ervan vaststelt. De instellingen klasseren hun verantwoordingsstukken met inachtneming van de regelen van budgettaire controle.

Art. 14.

FR   NL   [Affichage pour impression]