M.B. 16-11-2005 - vaststelling, voor het jaar 2004, parameters per ziekenfonds, ter verdeling rijkstoelagen ingericht door de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen voor zelfstandigen en leden van de kloostergemeenschappen die vrijwillig zijn toegetreden tot deze dienst voor andere geneeskundige verstrekkingen dan die voorzien bij regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging welke op hen van toepassing zijn

Note: Tekst met volledige historiek

FR   NL  


msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet01/01/2005

FR   NL