Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 35ter.

[Wet 02/01/2001 - B.S. 03/01/2001 éd.2 Invoeging] Vanaf 1 april 2001 en vervolgens om de zes maanden wordt voor de ...
      d'application à partir du 03/01/2001

[Wet 10/08/2001 - B.S. 01/09/2001 éd.2 Wijziging] Voor de specialiteiten bedoeld in <:C 1>artikel 34, eerste lid, 5°, c), ...
      d'application à partir du 01/04/2001

[Koninklijk besluit 28/05/2002 - B.S. 31/05/2002 éd.3 Wijziging] De in het eerste lid bedoelde nieuwe basis van tegemoetkoming wordt berekend op basis ...
      d'application à partir du 01/07/2002

[Koninklijk besluit 27/11/2002 - B.S. 30/11/2002 éd.1 Wijziging] De in het eerste lid bedoelde nieuwe basis van tegemoetkoming wordt berekend op basis ...
      d'application à partir du 01/01/2003

[Wet 27/04/2005 - B.S. 20/05/2005 éd.2 p.23706 Wijziging] De in het eerste lid bedoelde nieuwe basis van tegemoetkoming wordt berekend op basis ...
      d'application à partir du 30/05/2005