Publié le 14/07/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis, voor het kalenderjaar 2014

Artikel 1.


Art. 2.
24/07/2014 Het bedrag bedoeld in artikel 1 wordt door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering gestort als volgt:
24/07/2014 a) voor de private sector zal van dit bedrag 14.075.309 EUR gestort worden aan het Fonds Sociale Maribel voor gezondheidsinrichtingen- en diensten 330;
24/07/2014 b) voor de publieke sector zal van dit bedrag 298.405 EUR gestort worden aan het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]