Publié le 02/06/2010
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 10 januari 1969 tot vaststelling van de administratieve sancties die toepasselijk zijn op de rechthebbenden van de regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering

Art. 3.


Art. 4.
12/06/2010 Opgeheven bij Wet(div)(1) 19-5-2010 - B.S. 2-6 - ed. 2 - art. 16

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]