d'application Ó partir du 01/01/1996
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 1 maart 1998 houdende verdeling van de inkomsten bedoeld in artikel 191, 7░, 8░, 9░, 13░, 14░, 15░ en 18░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Artikel 1.


Art. 2
01/01/1996 Het gedeelte van de in artikel 191, lid 1, 9░, 13░, 14░, 15░ en 18░, van de voornoemde geco÷rdineerde wet, bedoelde inkomsten dat voor de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging is bestemd, wordt verdeeld als volgt : 90,33 pct. voor de algemene regeling en 9,67 pct. voor de regeling voor de zelfstandigen.

Art. 3

FR   NL   [Affichage pour impression]