Koninklijk besluit van 1 maart 1998 houdende verdeling van de inkomsten bedoeld in artikel 191, 7°, 8°, 9°, 13°, 14°, 15° en 18° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 2

[Koninklijk besluit 01/03/1998 - B.S. 26/03/1998 éd.1 Invoeging] Het gedeelte van de in artikel 191, lid 1, 9°, 13°, 14°, 15° en 18°, van de ...
      d'application ŕ partir du 01/01/1996