Koninklijk besluit van 16 maart 1967 tot opdracht aan de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van zekere geneeskundige taken met het oog op de toepassing van de wets- en verordeningsbepalingen inzake sociale zekerheid en sociale voorzorg

Art. 1

[B.S. 31/03/1967 Invoeging] Artikel 1.
      d'application partir du 01/01/1964