Koninklijk besluit van 7 mei 2004 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, van de graden van het administratief personeel van de Raad van State, die eenzelfde trap van de hiŰrarchie vormen

Art. 2

[B.S. 04/06/2004 Invoeging] Art. 2.
      d'application Ó partir du 14/06/2004