Publié le 24/02/1973
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 25 januari 1973 tot vaststelling van de bijdragen verschuldigd door de personen die toegelaten zijn tot de voortgezette verzekering binnen het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering ten voordele van de zelfstandigen

Art. 2.


Art. 3.
24/02/1973 De bijdragen die in dit besluit bedoeld worden, wat de inning en de overdracht ervan naar het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering betreft, beheerst door de bepalingen die dezelfde materie beogen wat de bijdragen betreft verschuldigd in de regeling van de ziekte- en invaliditeitsverzekering krachtens het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]