Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten

Art. 10.


Art. 11.
03/12/1966 Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

FR   NL   [Affichage pour impression]