d'application à partir du 01/11/2002
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 18 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 57 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoordineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels voor de per verpleegdag betaalde forfaitaire honoraria inzake klinische biologie

Art. 8.


Art. 9.
01/11/2002
  -31/12/2008
Dit besluit treedt in werking op 1 november 2002.

FR   NL   [Affichage pour impression]