Verord. uitkeringen van 16-4-1997

Résumé: Numac tekst: 1997922701

De hierna vermelde bijlagen en artikelen kan u terugvinden in de tabel met bijlagen die zich onder de inhoudstafel bevindt: bijlagen 1 tot 11 en artikelen 23/1 en 24/1

Note: Met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot het: B.S. 8-4-2021 - Wijzigende numac: 2021041146

FR   NL  


Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoÖrdineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I.- BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

Afdeling I.- Carenstijd

Artikel 1.

Afdeling II.- Bepalingen die van toepassing zijn als er geen erkende dienst voor geneeskundige controle is

Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.

Spontane aangifte van ongeschiktheid

Art. 5.

Verplichtingen van de gerechtigde

Art. 6.     Art. 7.

Aanvangsdatum van de ongeschiktheid

Art. 8.

Niet tijdige aangifte

Art. 9.

Inlichtingsblad en verklaring betreffende de in het kader van de sector uitkeringen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gestelde voorwaarden van verzekering

Art. 10.

Geneeskundige beslissingen in geval van aanvang of van voortduren van een arbeidsongeschiktheid

Art. 11.

Afdeling III.- Bepalingen die van toepassing zijn wanneer er een erkende dienst voor geneeskundige controle is

Aangifte van ongeschiktheid

Art. 12.

Geneeskundige beslissingen

Art. 13.

Aanvangsdatum van de ongeschiktheid

Art. 14.

Afdeling IV.- Gemeenschappelijke bepalingen voor de situaties bedoeld in de afdelingen II en III, met uitsluiting van de situatie, bedoeld in artikel 13, § 1, b).

Controle

Art. 15.

Toelating om tijdens de ongeschiktheid een activiteit te hervatten

Art. 16.

Einde van de ongeschiktheid

Art. 17.

Getuigschrift van arbeidshervatting of van werkloosheid

Art. 18.

Verlenging van de termijnen

Art. 19.

Afdeling V.- Data van uitbetaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Art. 20.

Afdeling VI. - Opgeheven door: Verord. 22-5-13 - B.S. 18-6 - art. 1

Art. 21.

Afdeling VII.- Berekening van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Art. 22.     Art. 23.     Art. 24.

Deeltijdse werknemer

Art. 25.

Tijdelijke leerkracht

Art. 26.

Uitzendkracht, seizoenarbeider en tijdelijke werknemer

Art. 27.     Art. 28.     Art. 29.

Ontbreken van loon

Art. 30.     Art. 31.     Art. 32.

Bijzondere situaties

Art. 33.     Art. 34.     Art. 35.     Art. 35bis.     Art. 35ter.     Art. 36.     Art. 37.     Art. 38.     Art. 39.     Art. 40.     Art. 41.     Art. 42.     Art. 42bis.     Art. 42ter.     Art. 43.     Art. 43bis.     Art. 43ter.     Art. 44.

HOOFDSTUK II.- BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE MOEDERSCHAPSVERZEKERING

Afdeling I.- In aanmerking te nemen gederfd loon voor de berekening van de moederschapsuitkering bedoeld in de artikelen 114 en 114bis van de gecoördineerde wet

Art. 45.     Art. 46.

Afdeling II.- Data van betaling van de moederschapsuitkering

Art. 47.

Afdeling III.- Te vervullen formaliteiten voor het bekomen van de moederschapsuitkering tijdens een tijdvak van moederschapsbescherming bedoeld in artikel 114 van de gecoördineerde wet

Art. 48.     Art. 49.

Afdeling IV.- Te vervullen formaliteiten voor het bekomen van de moederschapsuitkering tijdens een tijdvak van moederschapsbescherming bedoeld in artikel 114bis van de gecoördineerde wet

Art. 50.     Art. 51.     Art. 52.

Afdeling V.- In aanmerking te nemen gederfd loon voor de berekening van de uitkering voor het omgezet moederschapsverlof bedoeld in artikel 114, zevende lid, van de gecoördineerde wet

Art. 52bis.

Afdeling VI.- Te vervullen formaliteiten voor het bekomen van de uitkering voor het omgezet moederschapsverlof bedoeld in artikel 114, zevende lid, van de gecoördineerde wet

Art. 52ter.

Afdeling VII.- Te vervullen formaliteiten voor het bekomen van de uitkeringen van borstvoedingspauze, bedoeld in artikel 116/5 van de gecoördineerde wet

Art. 52quater.

HOOFDSTUK IIBIS. - BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP HET VADERSCHAPSVERLOF OF GEBOORTEVERLOF, HET ADOPTIEVERLOF EN HET PLEEGOUDERVERLOF RESPECTIEVELIJK BEDOELD IN DE ARTIKELEN 223BIS, 223TER EN 223 QUINQUIES VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 3 JULI 1996.

Afdeling I. - In aanmerking te nemen gederfd loon voor de berekening van de uitkering voor het vaderschapsverlof of geboorteverlof, het adoptieverlof en het pleegouderverlof respectievelijk bedoeld in de artikelen 223bis, 223ter en 223quinquies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996.

Art. 52quinquies.

Afdeling II.- Te vervullen formaliteiten voor het bekomen van de uitkering voor vaderschapsverlof of geboorteverlof, adoptieverlof en pleegouderverlof respectievelijk bedoeld in de artikelen 223bis, 223ter en 223quinquies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996.

Art. 52sexies.

HOOFDSTUK III.- BETALING VAN DE UITKERINGEN AAN DE GEESTESZIEKEN

Art. 53.     Art. 54.     Art. 55.     Art. 56.     Art. 57.

HOOFDSTUK IV.- INWERKINGTREDING

Art. 58.     Art. 59.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 0101/12/1997
  "   "  01/01/2016
Annexe 0201/12/1997
Annexe 0301/01/2004
  "   "  01/01/2006
  "   "  01/01/2012
  "   "  15/11/2014
  "   "  01/01/2015
  "   "  27/04/2015
  "   "  30/06/2016
  "   "  30/12/2016
  "   "  01/01/2019
  "   "  01/07/2019
  "   "  01/01/2021
Annexe 0401/01/2003
  "   "  01/01/2006
Annexe 05-1bis26/12/2010
  "   "  12/04/2013
  "   "  01/01/2016
Annexe 05-101/12/1997
  "   "  12/04/2013
  "   "  01/08/2015
  "   "  01/01/2016
Annexe 05-2bis26/12/2010
  "   "  01/01/2016
Annexe 05-201/12/1997
  "   "  01/01/2016
Annexe 06bis26/12/2010
Annexe 0601/12/1997
  "   "  12/04/2013
Annexe 07-1bis26/12/2010
  "   "  01/01/2016
Annexe 07-101/12/1997
  "   "  12/04/2013
  "   "  01/08/2015
Annexe 07-2bis26/12/2010
  "   "  01/01/2016
Annexe 07-201/12/1997
Annexe 0801/12/1997
  "   "  01/01/2006
  "   "  12/04/2013
  "   "  01/01/2016
  "   "  01/01/2019
  "   "  01/01/2020
Annexe 0901/12/1997
Annexe 1001/12/1997
Annexe 1101/07/2002
  "   "  01/04/2006
23-130/12/2016
24-101/07/2015

FR   NL