Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten

Art. 7.


Art. 8.

De rechten verworven door de ambtenaren die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit als taaladjunct aangeduid zijn blijven verworven; bovendien vallen ze onder toepassing van dit besluit voorzover zij nog steeds deze functie uitoefenen.


Art. 9.

FR   NL   [Affichage standard]