Publié le 06/07/2006
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 april 1996 tot vaststelling van de vermindering van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de honoraria en prijzen vastgesteld in sommige overeenkomsten met revalidatieinrichtingen bedoeld in artikel 22, 6°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 3.


Art. 3bis.
01/08/2006 De in het artikel 2 bedoelde vermindering is evenwel niet van toepassing, voor de volgende rechthebbenden waarvoor prestaties worden tenlastegenomen in het kader van één der revalidatieovereenkomsten bedoeld bij dit besluit:
01/08/2006 1. rechthebbenden die in toepassing van het koninklijk besluit van 5 maart 1997 tot vaststelling van het bedrag van de vermindering van de verzekeringstegemoetkoming in geval van opneming in een ziekenhuis of van verblijf in een revalidatiecentrum een persoonlijk aandeel hebben betaald;
01/08/2006 2. de rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19 van de voornoemde gecoördineerde wet;

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]