Publié le 21/09/1958
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 10 september 1958 tot vaststelling van de gewaarborgde minimumbedragen van de rust- en overlevingspensioenen voor zeelieden ter koopvaardij

Art. 6.


Art. 6bis.
01/03/1960 De bepalingen van dit besluit zijn eveneens van toepassing op de prestaties toegekend op grond van de artikelen 63, 64 en 65 van het koninklijk besluit van 14 december 1954, die behouden blijven in toepassing van artikel 70 van het koninklijk besluit van 4 december 1956 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten van de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden.

Art. 7.

FR   NL   [Affichage pour impression]