K.B. 12-11-2008: uitvoering art. 57, § 2, betreffende berekeningsregels voor per verpleegdag betaalde forfaitaire honoraria inzake klinische biologie

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 17-1-2020 - Wijzigende numac: 2020040068

FR   NL  


Koninklijk besluit van 12 november 2008 tot uitvoering van artikel 57, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels voor de per verpleegdag betaalde forfaitaire honoraria inzake klinische biologie

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 01/01/2009
  "   "  01/01/2015
  "   "  01/01/2018

FR   NL