d'application à partir du 01/01/2005
   

FR   NL  

Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg

Artikel 1.


HOOFDSTUK II - DE BEHEERSORGANEN

Afdeling I - Het beheerscomité
Art. 2.
01/01/2005 De bij het eerste artikel bedoelde instellingen worden beheerd door een beheerscomité, dat samengesteld is uit:
01/01/2005 de voorzitter;
01/01/2005 een gelijk aantal vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, die alleen stemgerechtigd zijn.
01/01/2005 Het ledental van het beheerscomité van elke instelling wordt door de Koning vastgesteld, na advies van de werkgevers- en werknemersorganisaties, die verzocht zijn kandidaten voor te dragen.


Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]