Publié le 29/12/2008
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 103.


Art. 104.
06/09/1994 De Koning bepaalt onder welke voorwaarden en in welke mate de uitkeringen worden toegekend:
06/09/1994 wanneer zij in de loop van de arbeidsongeschiktheid samen gaan genoten worden met een beroepsinkomen;
06/09/1994 wanneer zij samen genoten worden met een tegemoetkoming bij toepassing van de wet van 27 juni 1969, betreffende het toekennen van de tegemoetkomingen aan de minder-validen.
01/01/2003 wanneer zij samen genoten worden met een uitkering wegens gedeeltelijke beroepsloopbaanonderbreking die ingaat na de aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid.
01/04/2009 wanneer de werkneemster een gedeelte van haar beroepsactiviteiten hervat onder de voorwaarden bedoeld in artikel 114, zesde lid, ten einde elk verlies aan vergoeding wegens de spreiding of de verlenging van het moederschapsverlof te vermijden.

Art. 104bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]