Koninklijk besluit van 8 april 1954 ter regeling van de modaliteiten van controle vanwege de inspecteurs van financiŽn op sommige instellingen van openbaar nut

Art. 8

[Koninklijk besluit 08/04/1954 - B.S. 18/04/1954 p.3144 art.8 Invoeging] De periodieke toestandsopgaven, de verslagen en de rekeningen, waarop artikelen 6 en ...
      d'application ŗ partir du 01/01/2002