Publié le 16/04/2009
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundigen verstrekkingen
Artikel 1.
01/05/2009 Opgeheven door K.B. 20-3-09 - B.S. 16-4 - art. 1


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]