Publié le 01/07/2016
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundigen verstrekkingen

Art. 3.


Art. 3bis.
01/07/2016 Opgeheven door : K.B. 28-6-16 - B.S. 1-7 - art. 7

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]