Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 30

[31/12/1997 vig.01/04/2003]

I – K.B. 27-11-02 – B.S. 13-12, van toepassing vanaf 1-1-2003