Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 44.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] § 1. De overeenkomsten met betrekking tot de vroedvrouwen, de verpleegkundigen, ...
      d'application ā partir du 06/09/1994