Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecordineerd op 14 juli 1994

Art. 44.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] 1. De overeenkomsten met betrekking tot de vroedvrouwen, de verpleegkundigen, ...
      d'application partir du 06/09/1994

[Wet 20/12/1995 - B.S. 23/12/1995 Wijziging] 3. Voor de gepensioneerden, de weduwnaars en weduwen, de wezen en degenen die in het ...
      d'application partir du 02/01/1996

[Koninklijk besluit 16/04/1997 - B.S. 30/04/1997 d.3 Wijziging] 3. Voor de gepensioneerden, de weduwnaars en weduwen, de wezen en degenen die in het ...
      d'application partir du 01/07/1997

[Wet 24/12/1999 - B.S. 31/12/1999 d.3 Wijziging] 3. Voor de gepensioneerden, de weduwnaars en weduwen, de wezen en degenen die in het ...
      d'application partir du 10/01/2000

[Programmawet 27/12/2006 - B.S. 28/12/2006 d.3 p.75216 art.201 Wijziging] 3. Voor de gepensioneerden, de weduwnaars en weduwen, de wezen en degenen die in het ...
      d'application partir du ?

[Wet 26/03/2007 - B.S. 27/04/2007 d.2 p.22523 art.20 Wijziging] 3. Voor de gepensioneerden, de weduwnaars en weduwen, de wezen en degenen die in het ...
      d'application partir du 01/01/2008

[Programmawet 29/03/2012 - B.S. 06/04/2012 d.3 p.22146 art.9 Wijziging] 3. <:W>Voor de in <:C 1>artikel 37, 19<:c> bedoelde rechthebbenden van ...
      d'application partir du 01/01/2014