Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 44.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] § 1. De overeenkomsten met betrekking tot de vroedvrouwen, de verpleegkundigen, ...
      d'application à partir du 06/09/1994

[Wet 20/12/1995 - B.S. 23/12/1995 Wijziging] § 1. De overeenkomsten met betrekking tot de vroedvrouwen, de verpleegkundigen, ...
      d'application à partir du 02/01/1996

[Wet 22/02/1998 - B.S. 03/03/1998 Wijziging] § 1. De overeenkomsten met betrekking tot de vroedvrouwen, de verpleegkundigen en de ...
      d'application à partir du 13/03/1998

[Wet 19/12/2008 - B.S. 31/12/2008 éd.3 p.69326 art.22 Wijziging] § 1. De overeenkomsten met betrekking tot de vroedvrouwen, de verpleegkundigen en de ...
      d'application à partir du 10/01/2009

[Wet 15/12/2013 - B.S. 20/12/2013 éd.5 p.101496 art.19 Wijziging] § 1. De overeenkomsten met betrekking tot de vroedvrouwen, de verpleegkundigen en de ...
      d'application à partir du 01/07/2015
      Note: De Koning kan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de in het eerste lid vermelde datum.
De Koning bepaalt de overgangsbepalingen die van toepassing zijn op de voor de datum van de inwerkingtreding ingediende aanvragen.