Publié le 05/12/1972
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 22 november 1972 betreffende de uitbetaling van de invaliditeitsuitkeringen bepaald bij het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen, aan de onder-horigen van de Verenigde Staten van Amerika
Artikel 1.
01/07/1971 In afwijking van de bestaande reglementaire bepalingen kan men tegen de onderdanen van de Verenigde Staten van Amerika niet de regelen inbrengen, waarbij de uitbetaling van de invaliditeitsuitkeringen bepaald bij het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen van territorialiteitsvoorwaarden afhankelijk is.
01/07/1971 Artikel 24, 2°, van hetzelfde koninklijk besluit van 20 juli 1971 is op deze gerechtigden niet toepasselijk.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]