Publié le 28/08/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 146bis.


Afdeling II.- Het inspecterend personeel van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle
Art. 147.
07/09/2017 De artsen-inspecteurs hebben tot opdracht de uitvoering van de aan de adviserend-artsen opgedragen taken te controleren. Te dien einde doen zij alle nodige onderzoekingen en, gebeurlijk, het lichamelijk onderzoek van de rechthebbenden.
07/09/2017 Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 90 en 94 mogen de artsen-inspecteurs de gerechtigden onderzoeken en een beslissing nemen over de staat van arbeidsongeschiktheid.
07/09/2017 De apothekers-inspecteurs hebben eveneens als taak de correcte uitvoering na te gaan van de controles toevertrouwd aan de adviserend-artsen met betrekking tot de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten en van magistrale bereidingen.


Art. 148.

FR   NL   [Affichage pour impression]