Publié le 24/09/1998
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 27 augustus 1998 tot vaststelling van de modaliteiten voor de overdracht door de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van de boekhoudkundige gegevens waarbij de uitgaven van de verzekering en het aantal terugbetaalde verstrekkingen of afleveringen worden uitgesplitst per maand of per trimester van verstrekking of van aflevering

Art. 4


Art. 5
01/01/1998 De Technische, Boekhoudkundige en Statistische Commissie van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering is bevoegd deze instructies aan te passen om wijzigingen door te voeren die zich kunnen opdringen ingevolge de evoluties in de technische inzameling en doorzenden van de gegevens.

Art. 6

FR   NL   [Affichage pour impression]