Publié le 10/12/1993
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 28 oktober 1993 ter bepaling van de wijze van vaststellen en meedelen van de gegevens in verband met de voorwaarden van verzekerbaarheid van de zelfstandigen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering

Art. 3.


Art. 4.
01/01/1997 De voor elke zelfstandige met toepassing van artikel 3 meegedeelde gegevens houden minimaal in:
01/01/1997 het identificatienummer sociale zekerheid;
01/01/1997 het tijdvak van verzekering;
01/01/1997 de categorie waartoe de zelfstandige behoort;
01/01/1997 Opgeheven bij M.B. 21-4-97 - B.S. 31-5

Art. 4bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]