Ministerieel besluit van 28 oktober 1993 ter bepaling van de wijze van vaststellen en meedelen van de gegevens in verband met de voorwaarden van verzekerbaarheid van de zelfstandigen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering

Art. 4

[Ministerieel besluit 28/10/1993 - B.S. 10/12/1993 Invoeging] De voor elke zelfstandige met toepassing van <:C 1>artikel 3<:c> ...
      d'application à partir du 01/01/1997