Publié le 02/06/1989
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 16 mei 1989 tot vaststelling van het model van verzekeringskaart inzake verplichte ziekte- en invaiditeitsverzekering en van de modaliteiten inzake het gebruik ervan

Art. 2.


Art. 3.
01/07/1989 Bij verlies van zijn verzekeringskaart mag aan de verzekerde een duplicaat worden uitgereikt nadat die verzekerde een verklaring heeft ondertekend waarin hem wordt gewezen op de gevolgen bij frauduleus gebruik van die kaart. Die verklaring wordt bewaard in het persoonlijk dossier van de gerechtigde dat is aangelegd overeenkomstig de bepalingen van artikel 171 van vorenvermeld koninklijk besluit van 4 november 1963.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]