K.B. 7-5-1991: persoonlijk aandeel rechthebbenden in kosten voor vergoedbare farmaceutische verstrekkingen

Résumé: Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artiekelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Papierversie: Pagina UB/177

Note: Historiek vanaf 1-1-2003

Deze tekst werd laatst aangepast door het B.S. 12-1-2022

Gewijzigde numac: 2021022872

FR   NL  


Koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I - PERSOONLIJK AANDEEL VAN DE RECHTHEBBENDEN IN DE KOSTEN DER FARMACEUTISCHE SPECIALITEITEN EN DAARMEE GELIJKGESTELDE PRODUCTEN

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 2bis.

HOOFDSTUK II - PERSOONLIJK AANDEEL VAN DE NIET IN EEN ZIEKENHUIS OPGENOMEN RECHTHEBBENDEN IN DE KOSTEN VAN DE MAGISTRALE BEREIDINGEN EN DAARMEE GELIJKGESTELDE PRODUCTEN

Art. 3.     Art. 3bis.

HOOFDSTUK III - SLOTBEPALINGEN

Art. 4.     Art. 5.

FR   NL