K.B. 5-10-1999: uitvoering art. 51, §4, houdende bepaling wat onder beduidende overschrijding of risico op beduidende overschrijding van de partiële begrotingsdoelstelling moet worden verstaan

Résumé: Papierversie: pagina ACBZ/73

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd laatst aangepast door: B.S. 27-8-2003

FR   NL  


Koninklijk besluit van 5 oktober 1999 tot uitvoering van artikel 51, § 4, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, houdende bepaling wat onder beduidende overschrijding of risico op beduidende overschrijding van de partiële begrotingsdoelstelling moet worden verstaan

Table des Matières du document

Art. 1     Art. 2     Art. 3     Art. 4     Art. 5     Art. 6     Art. 7     Art. 8     Art. 9

FR   NL