K.B. 11-6-2018: vaststelling bedrag en betalingsmodaliteiten vergoeding voor stagemeesters in geneeskunde kandidaat-specialisten

Résumé: Numac Tekst: 2018012771 - blz 51478

De hierna vermelde tekst van het artikel 7/1 kan u terugvinden in de tabel met bijlagen die zich onder de inhoudstafel bevindt

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S.2-8-2021
- Wijzigende numac: 2021042671

FR   NL  


Koninklijk besluit van 11 juni 2018 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
01/01/2019

FR   NL