Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 tot regeling van de inschrijving van de ambtenaren van de hoofdbesturen en van de in België zetelende uitvoeringsdiensten op een van de taalrollen

Artikel 1.


Art. 2.
03/12/1966 In de hoofdbesturen van de Staat die onderworpen zijn aan het koninklijk besluit van 6 januari 1933 dat de toepassing van de wet op het gebruik van de talen in bestuurszaken op de rijksbesturen regelt, blijven de ambtenaren die zijn aangeworven vóór de inwerkingtreding van artikel 43, § 4, van dezelfde wetten, ingeschreven op de taalrol waarop zij vóór die datum ingeschreven waren.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]