K.B. 27-6-1972: uitvoering art. 89 van K.B. 20-7-1971

Résumé: Papier versie: Pagina Z/80

Note: Historiek vanaf 1-8-1972

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 31-5-1974

Numac: 1972062705

FR   NL  


Koninklijk besluit van 27 juni 1972 tot uitvoering van artikel 89 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.

FR   NL