M.B. 20-4-1999: goedkeuring verord. beheerscomité dienst uitkeringen, uitvoering art. 22, § 2, a) van wet 11-4-1995: "Handvest" sociaal verzekerde

Résumé: Numac tekst: 1999022388 - p. 25877

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 8-7-1999 - Wijzigende numac: 1999022388 - p. 25877

FR   NL  


Ministerieel besluit van 20 april 1999 houdende goedkeuring van de verordening van het beheerscomite van de dienst voor uitkeringen van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering tot uitvoering van artikel 22, § 2, a) van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde.

Table des Matières du document

Artikel 1.

FR   NL